RP Table

Een bijdrage geleverd aan de cultuur van zichtbare reparaties. Door de doorzichtige epoxy blijft de zichtbaarheid van de breuk in tact.